Za rok vyhodíme tolik potravin, co Maďaři, kterých je dvojnásobek

0
233

Za plýtváním s potravinami i nesprávné skladování.

Vyhazujeme je všichni. Potraviny končí v odpadkovém koši v domácnostech, v hotelech i v restauracích. Ale i v obchodních řetězcích, při samotné zemědělské produkci či při jejich přepravě.

„Podle odhadů Organizace OSN pro výživu a zemědělství skončí jako odpad třetina celosvětově vyprodukovaných potravin určených pro lidskou výživu, což představuje přibližně 1,3 miliardy tun za rok,“ upozorňuje občanské sdružení Free Food, které se věnuje boji proti plýtvání s potravinami.

Údaje o potravinovém odpadech s radami, jak mu předcházet, shrnulo v příručce Jak méně plýtvat potravinami, která je dostupná na jeho webové stránce.

Slovensko nepatří mezi země, kterých by se tento problém netýkal. Právě naopak. Ročně vyprodukujeme 0,86 milionu tun potravinového odpadu.

„Je to na podobné úrovni jako sousední Maďarsko s dvakrát vyšším počtem obyvatel,“ konstatuje sdružení Free Food.

Plýtvání potravinami představuje etický, ekonomický i ekologický problém. Na jedné straně je miliarda lidí na celém světě, kteří trpí podvýživou. Na druhé straně je finanční ztráta producentů i spotřebitelů.