Kabinet schválil plán obnovy, reformy a investice za 6,6 miliardy

0
231

Plán obnovy a odolnosti SR, reformy a investice v hodnotě téměř 6,6 miliardy eur ve středu schválila vláda s připomínkami. Nejobjemnější balík z pěti hlavních oblastí má jít na zelenou ekonomiku, za ní následuje oblast zdraví. Dalšími oblastmi, se kterými dokument počítá, jsou efektivní veřejná správa a digitalizace, vzdělávání, věda, výzkum a inovace. Plán je třeba oficiálně předložit Evropské komisi (EK) do 30. dubna tohoto roku.
Plán obnovy je součástí společné reakce členských států Evropské unie (EU) na silný pokles ekonomiky v důsledku pandemie nového koronavirus. Reformy i investice mají provádět v letech 2021 – 2026. Plán obnovy musí splňovat určité požadavky z evropské úrovně. Jeho součástí musí být i reformy a má být v souladu s doporučeními, které dala Slovensku EK. Na zelenou transformaci musí jít 37% celkové alokace, na digitální 20%. Plán obnovy má zároveň naplňovat princip „do no významnou harm“, tedy „výrazně nenarušit“.

Slovensko by podle dokumentu mělo čekat 66 ambiciózních reforem. Patří k nim reforma soudní mapy reforma řízení vysokých škol, modernizace policie, optimalizace sítě nemocnic či reforma NAKA. Mezi klíčové reformy byla zařazena i reforma veřejné osobní dopravy, důchodová reforma či reforma veřejných zakázek.

Stejně by mělo dojít k 66 velkým investicím. Směřovat mají například do debarierizácie škol, rozšíření bezzásahového území, obnovy rodinných domů, ale i vodních toků. Přibýt by měly dispečerizované úseky železničních tratí, ale i nová cyklistická infrastruktura.

Největší částka z celkového balíku má jít na oblast zelené ekonomiky, a to 2,3 miliardy eur. Oblast zdraví má být podpořena částkou 1,5 miliardy eur. Oblast účinné veřejné správy a digitalizace by měla získat 1,1 miliardy eur. Na vzdělávání má jít 892 milionů eur, na vědu, výzkum a inovace 739 milionů eur.
Zelená ekonomika zahrnuje obnovitelné zdroje energie a energetickou infrastrukturu v objemu 232 milionů eur, přizpůsobení se změně klimatu v částce 159 milionů eur či dekarbonizaci průmyslu v hodnotě 368 milionů eur. Na obnovu budov má jít 741 milionů eur. Udržitelná doprava má být zase podpořena částkou 801 milionů eur.

V oblasti zdraví je necelých 1,2 miliardy eur vyčleněných na moderní a dostupnou zdravotní péči a 105 milionů eur na humánní, moderní a dostupnou péči o duševní zdraví. Na dostupnou a kvalitní dlouhodobou sociálně zdravotní péči má směřovat 265 milionů eur.

Vzdělávání obsahuje tři komponenty. Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzívního vzdělávání na všech stupních má plánovanou alokaci 210 milionů eur, vzdělávání pro 21. století 469 milionů eur. Pro zvýšení výkonnosti Slovenská vysokých škol má běžet 213 milionů eur.

Z pohledu vědy, výzkumu a inovací je 633 milionů EUR vyčleněných na efektivnější řízení a posílení financování vědy, výzkumu a inovací. Lákání a udržení talentů má dostat zdroje ve výši 106 milionů eur.
Digitální Slovensko by mělo být podpořeno částkou 615 milionů eur. Zahrnuje to stát v mobilu, kybernetickou bezpečnost, rychlý internet pro každého či digitální ekonomiku. Oblast účinné veřejné správy zahrnuje také zlepšení podnikatelského prostředí v hodnotě 11 milionů eur. Reformy soudnictví má směřovat 255 milionů eur, na boj proti korupci a praní špinavých peněz, bezpečnost a ochranu obyvatelstva zase 229 milionů eur. Tato oblast obsahuje komponentu zdravé veřejné finance.
Výsledkem meziresortního připomínkového řízení (MPK) k plánu obnovy bylo celkem 2529 připomínek. Akceptovaných bylo 684, z toho 270 zásadních. Počet částečně akceptovaných činil 370, z toho 258 zásadních. Úpravy po MPK zahrnují doplnění subjektů sociální ekonomiky, detailnější doplnění rovnosti žen a mužů či zpřesnění environmentálních opatření. Precizovala se také implementace budování kapacit mateřských škol i za pomoci Úřadu zmocněnce vlády SR pro romské komunity. Zároveň by měla být vytvořena Rada vlády pro Plán obnovy a odolnosti SR jako poradní orgán vlády.